Utomhusanvändning

Skyddar fordon och komponenter som lagras eller transporteras i utomhusmiljöer.