Filmtejper

När exakt maskering krävs är filmtejper rätt val. Dessa produkter kallas också finlinjetejper, namnet talar för sig själv.