tesa-tejplösningar för vindenergi

Tejper med hög prestanda för vindenergi

Vi strävar efter att göra dina produktionsprocesser effektivare med våra tejper – från gjutberedning till färdigt blad. Det är vårt mål att möjliggöra kortare cykler och ett högre bladresultat.