Vårt engagemang för hållbarhet

Hållbarhet

tesas produkter för samman det som hör ihop. Samma sak gäller för vår hållbarhetsagenda som utgör grunden för vår verksamhetsstrategi.

För miljön, kunderna och samhället

Vår strategi: För i dag, i morgon och i framtiden

Klimatkrisen och andra miljömässiga problem utgör enorma utmaningar för både tesa och samhället som helhet. Och tiden rinner iväg. Om hoppet om att ändra riktning på framtiden ska leva kvar, måste många olika aktörer vara med och bidra. Och vi som företag måste också göra vår del. På tesa är vi övertygade om att hållbarhet inte bara är en trend utan den viktigaste frågan i vår tid. Av denna orsak har vi valt att göra "hållbar tillväxt" till ett kärnelement i vår företagsstrategi. Vår hållbarhetsagenda definierar tydligt hur man kan arbeta för miljön, kunderna och samhället. Sedan 2020 har detta tillämpats på hela företaget och fungerar som ett riktmärke för alla våra strategiska beslut – i dag, i morgon och i framtiden.

Vår agenda

Från cirkulär ekonomi och ett klimatneutralt företag till att främja unga talanger: tesas nya hållbarhetsagenda omfattar sju viktiga områden. Dessa mål faller under de tre övergripande hållbarhetsmålen som vi har implementerat för att stärka vår verksamhet – och vi är fast beslutna att lägga ner mer arbete på dessa framöver. För tillfället har vi redan ambitiösa mål och planerar att integrera ytterligare mål i framtiden. Som undertecknare av FN:s Global Compact har vi åtagit oss att följa de tio principerna och vårt åtagande omfattar även FN:s mål för hållbar utveckling.

För vår miljö
Miljö

Vi minskar vårt ekologiska fotavtryck kontinuerligt genom produktens hela livscykel. Genom att hålla fast vid våra hållbarhetsmål bidrar vi till klimatskydd, cirkulär ekonomi och ansvarsfull resursanvändning.

Vårt fokus våra kunder
Kunder

Det är vårt ansvar att göra produkterna hållbara och säkra. Vi ökar vårt sortiment av hållbara produkter kontinuerligt för att hjälpa våra kunder uppfylla sina hållbarhetsmål.

För anställda och samhället
Samhälle

Rättvisa arbetsförhållanden säkerställer att våra anställda förblir friska, glada och motiverade – oavsett om de arbetar direkt för företaget eller är anställda längs värdekedjan. Dessutom stödjer vi även nästa generations innovativa tänkare som en del av vårt sociala engagemang.

Sustainability Report Title
Hållbarhetsrapport

Vill du ta reda på mer om vårt engagemang för hållbarhet? Klicka här för att se vår aktuella hållbarhetsrapport. Den beskriver tesas resultat, framgångar och utmaningar under innevarande räkenskapsår.