För anställda och samhället

Vårt sociala engagemang

För människor och samhälle

Som en del av vårt sociala engagemang är vi engagerade i lika utbildning och möjligheter för kommande generationer. tesa stödjer därför ett stort antal utbildningsprojekt – i allt högre grad även internationellt.

Stöd till nästa generation

Thank you picture

Precis som 2020 innebar coronapandemin 2021 stora utmaningar inte bara för oss som företag, utan även för samhället i stort, vilket har påverkat vårt sociala engagemang och åtaganden under de senaste två åren. År 2020 satte tesa ihop ett donationspaket på fem miljoner euro i syfte att bistå med snabb hjälp utan all byråkrati under den globala krisen. I slutet av 2021 hade mer än 3,6 miljoner euro gått till en mängd olika sociala och humanitära projekt över hela världen. Ett område som låg oss särskilt varmt om hjärtat var våra samarbeten på utbildningsområdet.

Dessa är ett lämpligt komplement till vårt sociala engagemang och åtaganden hittills: Vi på tesa är intresserade av att hjälpa unga människor att återigen få tillägna sig främst ämnen inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik (technology, engineering and mathematics, STEM) samt viktiga framtida teknologier. Fokusområdet ”För nästa generation av innovatörer” har därför ingått i vår hållbarhetsagenda sedan 2020. Vi började initiera projekt inom detta område i Tyskland 2014, och det har även funnits liknande projekt i Kina sedan 2020. Men på grund av coronapandemin kunde vi bara fortsätta våra STEM-insatser för unga i begränsad omfattning, eller på många områden inte alls, under 2021. Andra utbildningsprojekt med humanitära mål prioriterades då mer.

Utbildningssamarbete med Rädda Barnen

Den allmänna situationen med coronaviruset har hotat levnads- och inlärningsvillkoren för miljontals barn runt om i världen, vilket är orsaken till att tesa har kämpat sida vid sida med organisationen Rädda Barnen för att mildra de negativa effekterna av pandemin sedan 2020. Med en donation på 1,25 miljoner euro har vi stött utvalda projekt i sex länder – Indien, Vietnam, Kina, Mexiko, Italien och Tyskland – på tre kontinenter i slutet av 2021. tesa och Rädda Barnen har beslutat att fortsätta sitt utbildningssamarbete även under 2022. tesa bidrar med ytterligare 250 000 euro för att hjälpa Rädda Barnen att göra det möjligt för 150 miljoner barn runt om i världen att återvända till skolan på ett säkert sätt – den här gången med det globala initiativet ”Safe Back to School”. Med denna globala kampanj gör Rädda Barnen allt i sin makt för att prioritera rätten till utbildning för barn runt om i världen.

Marknadsför STEM

hackathon

STEM-färdigheter är viktiga för att bevara våra försörjningskällor och för att uppnå sociala framsteg. De hjälper också till att hantera aktuella utmaningar som covid-19-pandemin. Som teknikföretag vill vi stödja unga i dessa ämnen och i framtiden rekrytera kvalificerade nya talanger. Vi utvecklar våra åldersanpassade utbildningsmöjligheter i nära samarbete med partnerskolor, universitet, STEM-företag och andra partner, och låter tesa-experter från olika områden ge en inblick i deras vardagliga arbetsliv. Till exempel kommer elever i årskurs 11 till 13 att få en rolig introduktion till STEM-ämnen genom motsvarande kurser. Studenter mellan 19 och 25 år står också inför beslutet om vilken karriär de ska satsa på. Vi vill hjälpa dem i dessa beslut genom att anordna studentaktiviteter och praktikplatser.

tesa samarbetar med skolor: STEM-kurser i Suzhou

Det är viktigt för oss att stödja morgondagens talanger och inspirera barn och ungdomar att intressera sig för teknik och naturvetenskap – till exempel i form av samarbeten med skolor. tesa-fabriken i Suzhou i Kina erbjuder varje vecka STEM-kurser på en lokal skola ledda av våra forsknings- och utvecklingsanställda där. Med roliga experiment och praktiska övningar får 30 elever mellan 11 och 13 år bekanta sig med en mängd olika tekniska ämnen som ljudöverföring, ytenergi, luftcirkulation och tryck samt ljusets egenskaper.

Innovationsutmaning för universitetsstudenter: Hackathon 2021 i Kina

Vi vill också nå och motivera yngre universitetsstudenter och väcka intresse för vår värld. 2021 sponsrade vi Young Talents Chemical Innovation Challenge Hackathon i Kina tillsammans med nio andra företag. Syftet med tävlingen är att ge kemi- och materialteknikstudenter en första inblick i den kemiska industrin och hjälpa dem att välja studieämne och karriär. Vi och de andra partnerföretagen gav stöd till mer än 60 studentprojekt inom områdena hållbarhet, cirkulär ekonomi och energibesparingar. Ett av projekten vi stöttade tog hem en tredje plats.