För anställda och samhället

Vårt sociala engagemang

För människor och samhälle

Som en del av vårt sociala engagemang är vi engagerade i lika utbildning och möjligheter för kommande generationer. tesa stödjer därför ett stort antal utbildningsprojekt – i allt högre grad även internationellt.