doctors without borders

Kamp mot corona

Hållbarhet

Hjälp där behovet är som störst: tesa donerar 1 miljon euro till "Doctors Without Borders" och stödjer därmed teamen vid hårt corona-drabbade områden världen över. Pengarna går till hjälporganisationens globala covid-19-krisfond.

Även ganska små belopp kan bidra till att underlätta coronakrisen: Det kostar bara 966 euro att köpa ett 45 kvadratmeter stort tält som kan fungera som en klinik eller coronaisoleringsstation. 10 400 euro: Det är priset för 650 kompletta uppsättningar skyddskläder. Och 10 800 euro täcker kostnaden för att ge 168 000 personer rent vatten att tvätta sina händer i för en månad – en enkel men effektiv skyddsåtgärd mot infektion.  

illu doctor without borders

Snabb, obyråkratisk och effektiv hjälp

"Som ett ekonomiskt sunt företag vill vi i tider som dessa som är så svåra för så många, bidra till att hjälpa människor som lider av covid-19 och möjliggöra skyddsåtgärder", säger Norman Goldberg. "Vi tror på det långtgående humanitära arbetet som ’Doctors Without Borders’ gör och konceptet att agera snabbt, obyråkratiskt och effektivt där behovet är som störst under coronapandemin", förklarar tesas CEO beslutet att donera 1 miljon euro till denna hjälporganisation. 

En av huvudprioriteringarna för MSF är säkerheten för deras hälsoarbetare och därför måste all personal följa strikta protokoll när det gäller trygghet och säkerhet

© Doctors Without Borders

"Doctors Without Borders"

Hjälporganisationen "Médecins Sans Frontières/Doctors Without Borders" grundades 1971. De går in där många människors liv hotas i krigszoner, där hälsostrukturer har kollapsat eller där befolkningsgrupper inte får tillräcklig vård. De olika aktiviteterna för teamen bestående av läkare, sjuksköterskor, barnmorskor och logistikleverantörer omfattar många arbetsuppgifter: De driver kliniker, skapar näringscenter för barn, organiserar vaccinationskampanjer och ger flyktingar eller undanträngda personer sjukvård, rent dricksvatten, latriner och filtar. Den tyska avdelningen av "Doctors Without Borders", som grundades 1993, finansieras upp till 90 % av privata donationer. Det gör det möjligt att agera fritt från politiska eller ekonomiska intressen. 

 

 

Norman Goldberg

© tesa SE

"Som ett ekonomiskt sunt företag vill vi i tider som dessa som är så svåra för så många, bidra till att hjälpa de som är sjuka och möjliggöra förebyggande vård."
Norman Goldberg

CEO tesa SE

En av de största donationerna i vår historia

"Vi blev mycket glada för den generösa donationen från tesa. Den motsvarar en av de största enskilda donationerna som ett företag någonsin gjort till ”Doctors Without Borders Germany", säger Katja Carson. "Pengarna går till den globala covid-19-krisfonden och innebär ett betydande bidrag för att både anpassa och upprätthålla våra befintliga projekt och starta nya. Tre miljoner skyddsmasker behövs varje månad", säger vice-VD:n för "Doctors Without Borders Germany".  

Katja Carson, chef för Ekonomi och Administration, MSF Germany

© Doctors Without Borders

"Den här summan motsvarar en av de största enskilda donationerna som ett företag någonsin gjort till ’Doctors Without Borders Germany’."
Katja Carson

vice VD "Doctors Without Borders Germany"

Projekt i över 70 länder

Just nu stöttar "Doctors Without Borders" människor i kampen mot coronaviruset i mer än 70 länder världen över. I många regioner växer antalet smittade fortfarande exponentiellt. Sjukhusavdelningar är överfulla och sjukvårdssystemen blir allt mer överbelastade. Organisationen vidtar åtgärder för att begränsa infektioner, utför screening, sätter upp isoleringsområden, lär upp medarbetare på sjukhus och vårdinrättningar och utbildar befolkningen. Statliga organ och offentliga institutioner får dessutom rådgivning och deras kapacitet förstärks.

5 miljoner

euro

har donerats i det storskaliga tesa-hjälpprogrammet i samband med coronakrisen. Förutom brådskande hjälpinsatser görs medel även tillgängliga för lokala projekt som ska hjälpa till att mildra effekterna av pandemin på lång sikt. Under de senaste veckorna har tesa SE redan levererat 3 000 rullar varningstejp med en total längd på 100 kilometer till mer än 30 stora sjukhus i Tyskland och stöttat olika matbanker. Som ett dotterbolag till Beiersdorf, deltar tesa med de här åtgärderna i moderbolagets stora hjälpprogram "Care Beyond Skin", där den totala volymen uppgår till 50 miljoner euro.