Tillfällig hålmaskering

Tillfällig hålmaskering

Håller banden på plats och maskerar tillfälligt den slitsade baksidan under lamineringsprocessen.

Produkter