Vårt förhållningssätt och vår agenda

Vårt förhållningssätt och vår agenda

Håller samman världen –
för en hållbar framtid

Vi har alltid tagit vårt sociala och miljömässiga ansvar på största allvar. Hållbarhet har i flera år varit ett av de viktigaste strategiska målen för tesa.

Att ta mer ansvar för omvärlden blir allt viktigare – för oss som företag, för våra anställda och för våra affärspartner och kunder. Vi strävar därför på att göra hållbarhet till en prioritet på tesa och komma igång med denna avgörande omvandling av vår verksamhet betydligt snabbare och mer brådskande än vad vi tidigare trott.  

För oss som företag inom den kemiska industrin är det en självklarhet att ha ett holistiskt och vetenskapligt förhållningssätt. tesa har fler än femhundra forskare, ingenjörer och produktutvecklare runt om i världen som arbetar med innovativa produkter och processer. Men på många områden kan framsteg endast uppnås i nära samarbete med leverantörer och kunder. Följaktligen utgör samarbeten och partnerskap inom hållbarhet en oumbärlig pelare i den nya tesa-strategin.

Vi vill omedelbart och med all vår kraft och styrka ta itu med denna komplexa fråga. En utmaning vi ser fram emot att ta oss an.

Våra vägledande principer

  • Vi har ett vetenskapsbaserat helhetsperspektiv på hållbarhet.
  • Vi uppnår hållbar tillväxt genom att fokusera på innovation.
  • Vi driver vår omvandling till hållbarhet med transparens, konsekvens och ansvar.

Vår hållbarhetsagenda

Som företag är vi en del av samhället och miljön. Ingen sund ekonomi utan ett sunt samhälle – inget sunt samhälle utan en sund miljö.

Vi tar därför ansvar längs hela vår värdekedja och tar hänsyn till hela livscykeln för att minimera vårt fotavtryck.

Det är utifrån denna insikt vi har tagit fram vår hållbarhetsagenda som speglar vår helhetssyn.

Agendan skapar tydlighet och styr våra insatser och investeringar i de mest meningsfulla riktningarna.

agenda