Cirkularitet och minskning av avfall

Cirkularitet och minskning av avfall 

Den cirkulära ekonomin blir grundstommen i vår verksamhet

Våra viktigaste hållbarhetsmål 2030

  • Vi strävar efter att minska avfallet från vår produktion och våra produkter.
  • Fram till 2030 kommer vi att tillhandahålla fler produkter med hållbara lösningar när produktens livslängd är slut.
  • Vi kommer att investera i lösningsmedelsfria processer och full återvinning av lösningsmedel.