Kopiatorer och skrivare

Inspirerande lösningar

Dagens skrivare och kopiatorer kräver avancerade lösningar som möjliggör en effektiv användning av dem. Vi erbjuder en mängd tejplösningar till en många olika användningsområden för skrivare och kopiatorer.Uppvisar kompetenser

Displayer monteras på enheten med dubbelhäftande tejp.
Displaymontering

Som ledande leverantör till den multinationella industrin för kringutrustning till kontor, erbjuder vi ett varierat sortiment av tejplösningar till alla kontorsmaskiner – från bläckstråleskrivare, laserskrivare och multifunktionsskrivare till kommersiella skrivare, som exempelvis multifunktionella digitala kopiatorer.
Vår broschyr ”Inspirerande lösningar – tejplösningar för kontorsautomationsbranschen” ger dig en inblick i de användningsområden tesa har tagit fram tejplösningar för. Du är naturligtvis välkommen att under produktutvecklingsprocessen eller produktionen komma med inlägg till vårt internationella specialistteam, även om ditt applikationsområde inte omnämns i broschyren.

För att undvika skador under transport kan tejp användas.
Säkring av föremål vid transport

Våra självhäftande tejper kan användas till både montering och bindning inom en mängd områden samt till pappersföring, ytskydd, paketering och säker transport. Vi erbjuder dessutom speciallösningar med dubbelhäftande tejp för montering av kontrollpaneler och displayer.
Våra toppmoderna lösningar för säkra transporter av skrivare och kopiatorer garanterar säker leverans, särskilt i fråga om rörliga delar. Välj ur vårt breda sortiment av självhäftande tejper – våra så kallade bandningstejper – och överlåt inte möjligheten till säker leverans av skrivare och kopiatorer åt slumpen.
 

Ladda ner