Υπεύθυνη Προμήθεια

Υπεύθυνη προμήθεια

Προσπαθούμε για υπεύθυνη και βιώσιμη προμήθεια των πρώτων υλών μας

Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι δίκαιες συνθήκες εργασίας, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η προστασία του περιβάλλοντος τηρούνται κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Για το σκοπό αυτό, σχεδιάζουμε να χρησιμοποιήσουμε πιστοποιήσεις, να εμπλακούμε σε ενώσεις και να αξιολογήσουμε τους προμηθευτές. Μακροπρόθεσμα, στοχεύουμε στην επίτευξη 100% υπεύθυνης και βιώσιμης προμήθειας για όλες τις πρώτες ύλες μας.

Οι κύριοι στόχοι βιωσιμότητάς μας για το 2030

  • Στοχεύουμε στην πλήρη διαφάνεια των αλυσίδων εφοδιασμού μας.
  • Τουλάχιστον το 80% των δαπανών μας θα πάει σε προμηθευτές που ευθυγραμμίζονται με τα πρότυπα βιωσιμότητας μας.