Εφαρμογή της tesa ACXplus

Κολλητικές ταινίες για σύνδεση υψηλής απόδοσης

Η tesa® ACXplus είναι μια σειρά ταινιών υψηλής απόδοσης με ακρυλικό πυρήνα για εφαρμογές μόνιμης εσωτερικής και εξωτερικής σύνδεσης και τοποθέτησης. Η ταινία υψηλής απόδοσης σας προσφέρει νέες δυνατότητες για αισθητικά ευχάριστες, ασφαλείς, γρήγορες και αποτελεσματικές συνδέσεις.Τι είναι η tesa® ACXplus;

Η υψηλής απόδοσης σύνδεση της tesa® ACXplus βασίζεται στην ιξοδωελαστικότητα που παρουσιάζει: Αυτό οδηγεί σε ελαστικές και ιξώδεις ιδιότητες, που χαρίζουν εσωτερική αντοχή καθώς και απόσβεση μηχανικών καταπονήσεων.
Η υψηλής απόδοσης σύνδεση της tesa® ACXplus βασίζεται στην ιξοδωελαστικότητα που παρουσιάζει: Αυτό οδηγεί σε ελαστικές και ιξώδεις ιδιότητες, που χαρίζουν εσωτερική αντοχή καθώς και απόσβεση μηχανικών καταπονήσεων.

Οι εφαρμογές κατασκευαστικής σύνδεσης αποτελούν βασικό στοιχείο σε κάθε βιομηχανία και μπορεί να αποδειχτούν πολύ απαιτητικές. Για πολλές εφαρμογές, χρησιμοποιούνται υλικά υψηλής τεχνολογίας με ειδικές δομές και ιδιότητες που πρέπει να διατηρηθούν. Συχνά, πρέπει να συνενωθούν ανόμοια μεταξύ τους υλικά, για παράδειγμα αλουμίνιο με χάλυβα, χάλυβας με γυαλί, διακοσμητικό γυαλί με σύνθετα υλικά ινών κ.λπ. Τα παραδοσιακά μηχανικά εξαρτήματα, όπως τα πριτσίνια, οι συγκολλήσεις, οι βίδες ή η υγρές κόλλες μπορεί να μην είναι κατάλληλα ή ακόμη και να βλάψουν αυτά τα υλικά.
Σε αυτό το σημείο μπαίνουν στο παιχνίδι οι ταινίες σύνδεσης υψηλής απόδοσης της tesa: tesa®ACXplus - μια ακρυλική αφρώδης ταινία με πολύ ιδιαίτερες δυνατότητες συγκόλλησης.
Οι λύσεις σύνδεσης tesa® ACXplus μπορούν να αποδώσουν περισσότερο από τις συμβατικές μεθόδους προσάρτησης βελτιστοποιώντας τις διαδικασίες παραγωγής των πελατών μας, καθώς και την ποιότητα και την αισθητική των προϊόντων τους.

Ισχύς σύνδεσης: Για ισχυρούς δεσμούς μεγάλης διάρκειας, ακόμα και σε υλικά με διαφορετικά χαρακτηριστικά επιφάνειας

tesa®ACXplus Για ισχυρούς δεσμούς συγκόλλησης μεγάλης διάρκειας, ακόμα και σε υλικά με διαφορετικά χαρακτηριστικά επιφάνειας
tesa®ACXplus Για ισχυρούς δεσμούς συγκόλλησης μεγάλης διάρκειας, ακόμα και σε υλικά με διαφορετικά χαρακτηριστικά επιφάνειας

Το κυριότερο χαρακτηριστικό της tesa® ACXplus είναι ηισχυρή δυνατότητα σύνδεσης. Εφαρμοζόμενα φορτία όπως ο άνεμος, το χιόνι καθώς και το μόνιμο φορτίο των συγκολλημένων εξαρτημάτων αντιμετωπίζονται χωρίς πρόβλημα από την tesa® ACXplus.
Η tesa® ACXplus έχει έναν ισχυρό δεσμό σε υλικά μεδιαφορετικά χαρακτηριστικά επιφάνειας γιατί το σύστημα με ακρυλική κόλλα που χρησιμοποιείται εξασφαλίζει ένα βέλτιστο νότισμα και προσαρμόζεται χημικά στις συνδεδεμένες επιφάνειες.Ακόμα περισσότερο, το πάχος της ταινίας μπορεί να προσαρμοστεί για την πλήρωση σκληρών και ανώμαλων επιφανειών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μία μόνιμη επαφή και μία ολοκληρωμένη στεγανοποίηση των μερών του αρμού. Γεγονός που οδηγεί σε υψηλή δύναμη και δεσμό μακράς διαρκείας που θα μείνει για δεκαετίες.

Διάχυση τάσης - Δυνατή λόγω της ιξωδοελαστικής συμπεριφοράς της tesa®ACXplus

Η tesa® ACXplus έχει εξαιρετική ικανότητα αντιστάθμισης των στατικών και δυναμικών τάσεων και της καταπόνησης λόγω θερμοκρασίας, κατά τη διάρκεια ζωής ενός δομικού στοιχείου
Η tesa® ACXplus έχει εξαιρετική ικανότητα αντιστάθμισης των στατικών και δυναμικών τάσεων και της καταπόνησης λόγω θερμοκρασίας, κατά τη διάρκεια ζωής ενός δομικού στοιχείου

Αλουμίνιο με ατσάλι, ατσάλι με γυαλί, διακοσμητικό γυαλί με σύνθετα υλικά ινών – διαφορετικά υλικά παρουσιάζουν διαφορετική επιμήκυνση με τις αλλαγές της θερμοκρασίας. Κατά τη διάρκεια ζωής ενός δομικού στοιχείου, δρουν επάνω στον κατασκευαστικό του δεσμό στατικές και δυναμικές τάσεις . Η καταπόνηση που εμφανίζεται λόγω της δράσης των τάσεων πρέπει να εξαλειφθεί. Η tesa® ACXplus μπορεί να το κάνει. Η υψηλή απόδοση των ακρυλικών αφρωδών ταινιών tesa®ACXplus οφείλεται σε ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους: Την ιξωδοελαστικότητα. Η ιξωδοελαστικότητα περιγράφει μια υλική απόδοση η οποία ορίζεται από την ελαστικότητα και το ιξώδες.
Οι ελαστικές δυνάμεις επαναφοράς παρέχουν εσωτερική ισχύ ενώ το ιξώδες τμήμα της συμπεριφοράς του υλικού οδηγεί στη χαλάρωση των μηχανικών τάσεων. Η tesa® ACXplus χρησιμοποιεί ένα ειδικό ακρυλικό σύστημα που συνδυάζει και τα δύο αποτελέσματα με έναν εντυπωσιακό τρόπο.
Λόγω της ιξωδοελαστικής συμπεριφοράς της tesa® ACXplus, οι προκύπτουσες τάσεις μπορούν να διανεμηθούν με βέλτιστο τρόπο και εξασφαλίζεται ένας ασφαλής δεσμός . Ακραίες αλλαγές στη θερμοκρασία είναι ανεκτές ακόμα και για ενωμένα μέρη με διαφορετικούς παράγοντες επιμήκυνσης.

Αντίσταση σε θερμοκρασία και καιρικά φαινόμενα - ακόμη και κάτω από ακραίες καιρικές συνθήκες

Ο υψηλός βαθμός αντίστασης στην οξείδωση βασίζεται στην πλήρως κορεσμένη ανθρακική αλυσίδα, που αποτελεί το θεμέλιο των ακρυλικών που χρησιμοποιούνται στην tesa® ACXplus. Η ειδική θεραπευτική χημεία διαμορφώνει μία εντυπωσιακή δομή αντίστασης στη θερμοκρασία.
Ο υψηλός βαθμός αντίσταση στην οξείδωση βασίζεται στην πλήρως κορεσμένη ανθρακική αλυσίδα, που αποτελεί το θεμέλιο των ακρυλικών που χρησιμοποιούνται στην tesa® ACXplus. Η ειδική θεραπευτική χημεία διαμορφώνει μία εντυπωσιακή δομή αντίστασης στη θερμοκρασία

Φινλανδία ή Αριζόνα, εσωτερικοί ή εξωτερικοί χώροι – κατασκευαστικές συνδέσεις μπορείτε να βρείτε παντού. Διαφορετικές καιρικές συνθήκες όπως βροχή, χιόνι, διείσδυση υπεριώδους ακτινοβολίας UV ή υγρασίας, καθώς και πολύ χαμηλές ή πολύ ψηλές θερμοκρασίες – μία κατασκευαστική ένωση πρέπει να αντέχει σε πολλές εξωτερικές επιρροές.
Όταν τα υλικά συνδέονται με παραδοσιακούς μηχανικούς τρόπους, όπως με βίδες ή πριτσίνια, καθίστανται πιο ευάλωτα στη διάβρωση, η οποία οδηγεί σε ζημιές και απαιτεί δαπανηρές ανακατασκευές. 
Οι ακρυλικές αφρώδεις ταινίες tesa® ACXplus παρέχουν υψηλή αντίσταση σε θερμοκρασίες και διαφορετικές καιρικές συνθήκες. Ο κύριος λόγος είναι η αντίσταση στην οξείδωση της πλήρως κορεσμένης ανθρακικής αλυσίδας που αποτελεί το θεμέλιο των ακρυλικών που χρησιμοποιούνται στην tesa® ACXplus. Επιπλέον, η ειδική θεραπευτική χημεία διαμορφώνει μία εντυπωσιακήδομή αντίστασης στη θερμοκρασία.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ισχυρή συγκόλληση που αντιστέκεται σε θερμοκρασία, καιρό, υπεριώδη ακτινοβολία UV και χημική επίδραση.

Οικογένειες προϊόντων tesa®ACXplus με ειδική πρόσθετη αντοχή

Περιγραφή
Διαθέσιμες επενδύσεις (Liner)
Χρώμα
Αντοχή στη θερμοκρασία βραχυχρόνια / μακροχρόνια
tesa® ACXplus 704x
Γκρι / Λευκό

Η οικογένεια tesa® ACXplus με εξαιρετικές συγκολλητικές ιδιότητες σε ένα ευρύ φάσμα επιφανειών, διατίθεται σε γκρι και λευκό χρώμα.

PV26: Λευκή χάρτινη επένδυση

PV28: Επένδυση μεμβράνης μπλε

Γκρι ή λευκό

200°C/120°C

tesa ®ACXplus 705x
Υψηλή διαφάνεια

Εξαιρετικά διαφανής
Η οικογένεια προϊόντων tesa® ACXplus, που δημιουργεί αόρατους δεσμούς σε πολλά διαφορετικά υποστρώματα, όπως το γυαλί, το πολυανθρακικό, το αλουμίνιο και πολλά άλλα.

PV32: Λευκή χάρτινη επένδυση

PV28: Επένδυση μεμβράνης μπλε

Διαφανές

200°C/100°C

tesa® ACXplus 706x
Υψηλή συγκόλληση 

Η οικογένεια tesa® ACXplus με εξαιρετική άμεση συγκόλληση, ακόμη και σε υποστρώματα με χαμηλότερη ενέργεια επιφάνειας, όπως σε πολλά πλαστικά και υλικά με βαφή πούδρας.

PV22: Λευκή χάρτινη επένδυση

PV24: Επένδυση μεμβράνης μπλε

Έντονο μαύρο

170°C/70°C

tesa® ACXplus 707x
Υψηλή αντοχή

Η οικογένεια tesa® ACXplus με την υψηλότερη μακροχρόνια αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίες, συμπεριλαμβανομένης μιας εξαιρετικής αντοχής σε κραδασμούς (έως –40°C) σε ψυχρά περιβάλλοντα.

PV22: Λευκή χάρτινη επένδυση

PV24: Επένδυση μεμβράνης μπλε

Έντονο μαύρο

220°C/120°C

tesa® ACXplus 709x
Απόδοση σε χαμηλής ενέργειας επιφάνειες

Η οικογένεια tesa® ACXplus για ισχυρούς δεσμούς σε υποστρώματα χαμηλής ενέργειας επιφάνειας (χωρίς υποκινητή συγκόλλησης) και για επεξεργασία της ταινίας σε μη θερμαινόμενους χώρους παραγωγής με θερμοκρασίες έως 0°C.

PV22: Λευκή χάρτινη επένδυση

PV24: Επένδυση μεμβράνης μπλε

Έντονο μαύρο

100°C/80°C

Η υψηλής απόδοση σύνδεσης της ακρυλικής αφρώδους ταινίας tesa® ACXplus βασίζεται στην ιξοδωελαστικότητα που παρουσιάζει: Αυτό οδηγεί σε ελαστικές και ιξώδεις ιδιότητες, που χαρίζουν εσωτερική αντοχή καθώς και απόσβεση μηχανικών καταπονήσεων.

Ταινία διπλής όψεως

Πλεονεκτήματα των ταινιών διπλής όψης

Υπάρχουν πολλοί λόγοι χρήσης μιας κολλητικής ταινίας διπλής όψης: Κάποιοι από αυτούς είναι η ελευθερία σχεδίασης, η ποιότητα σύνδεσης και η διαδικασία συναρμολόγησης.

Μάθετε Περισσότερα

tesa® ACXplus για εφαρμογές υψηλής συγκόλλησης

Φάκελος
Βιομηχανία Πορτών: Στερέωση πάνελ πόρτας, γυάλινων και διακοσμητικών στοιχείων και στοιχείων παραθύρου

Η γκάμα των κολλητικών ταινιών μας βασίζεται σε μια σύγχρονη και αποτελεσματική μέθοδο συγκόλλησης: ανθεκτική σύνδεση, ευελιξία σχεδίασης και γρηγορότερες διαδικασίες.

Σχετικά άρθρα