Το Κέντρο Μεταποίησης της tesa στην περιοχή Manaus της Βραζιλίας

Το Κέντρο Μεταποίησης της tesa στην περιοχή Manaus της Βραζιλίας

Υλικό ρολού από τροπικό δάσος.

Η εγγύτητα στον πελάτη αποτελεί βασικό παράγοντα επιτυχίας για εμάς. Στο κέντρο της Βραζιλίας και της Νότιας Αμερικής, το τοπικό κέντρο μεταποίησης βρίσκεται στο βιομηχανικό κέντρο του Manaus, πολύ κοντά σε περίπου 600 επιχειρήσεις. Το σημείο εστίασης εδώ είναι η επεξεργασία (περιέλιξη, κοπή και συσκευασία) των κολλητικών ταινιών σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη.

Το κέντρο μεταποίησης της tesa στην περιοχή Manaus, που εγκαινιάστηκε το 2011, παρέχει εξαιρετική επιτόπια εξυπηρέτηση σε διεθνείς πελάτες βιομηχανικού εμπορίου, αυτοκινητιστικού κλάδου και των βιομηχανιών εκτυπώσεων και χάρτου.