Το Κέντρο Μεταποίησης της tesa στην περιοχή Manaus της Βραζιλίας

Το Κέντρο Μεταποίησης της tesa στην περιοχή Manaus της Βραζιλίας

Υλικό ρολού από τροπικό δάσος.