Το εργοστάσιο της tesa στο Αμβούργο

Εξειδικευμένα προϊόντα για τη βιομηχανία

Το εργοστάσιο της tesa στο Αμβούργο της Γερμανίας