Το εργοστάσιο της tesa στο Offenburg

Που κατασκευάζεται το tesafilm®

Το εργοστάσιο της tesa στο Offenburg της Γερμανίας