Ενισχυμένες ταινίες

Παρέχει ενισχυμένη ισχύ κρατήματος για εφαρμογές δεματοποίησης, παλετοποίησης και ενοποίησης.