Το εργοστάσιο της tesa στην περιοχή Sparta, Michigan, ΗΠΑ

Ειδικές ταινίες για αυτοκίνητα, συσκευές ή συσκευασίες

Το εργοστάσιο της tesa στην περιοχή Sparta των ΗΠΑ