Όροι χρήσης

Λαμβάνοντας υπόψη το ευρύ φάσμα ευκαιριών και κινδύνων που προσφέρει το Διαδίκτυο, σας ζητάμε να τηρήσετε τους ακόλουθους γενικούς όρους για τη χρήση της ιστοσελίδας μας, τους οποίους έχουμε θέσει για σας και την προστασία μας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

1. Ενημέρωση των όρων χρήσης

Λόγω των διαρκών τεχνικών και νομικών εξελίξεων, πρέπει περιοδικά να τροποποιούμε ή να ενημερώνουμε τους υφιστάμενους όρους χρήσης. Κάθε φορά που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε να ελέγχετε εκ των προτέρων την ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης των όρων που είναι αναρτημένοι σε αυτή. Η τελευταία ανάρτηση έγινε τον Μάϊο του 2019.

2. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα δικαιώματα προστασίας

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας, όπου συμπεριλαμβάνονται τα κείμενα, οι εικόνες, οι γραφικές παραστάσεις, τα αρχεία ήχου και τα βίντεο, αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας μας εφόσον δεν αναφέρεται ρητώς κάτι διαφορετικό και δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να τροποποιηθεί, να μεταβιβαστεί, να επαναχρησιμοποιηθεί, να ιδιοποιηθεί, να αξιοποιηθεί ή να χρησιμοποιηθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο για δημόσιους ή εμπορικούς σκοπούς χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της εταιρείας μας. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων δικαιωμάτων προστασίας της εταιρείας μας μπορεί να οδηγήσει σε αστική ή ποινική δίωξη του παραβάτη

Αποκλεισμός ευθύνης

  • Αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσμους σε ιστοσελίδες άλλων προμηθευτών. Δεν εγγυόμαστε και δεν ευθυνόμαστε για ενδεχόμενο παράνομο περιεχόμενο ή νομοθετικές παραβάσεις σε ιστοσελίδες εξωτερικών προμηθευτών.
  • Οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν συλλεχθεί και ελεγχθεί με μέγιστη επιμέλεια. Ωστόσο, δεν φέρουμε ευθύνη για την ισχύ, την ακρίβεια, την πληρότητα και/ή την ποιότητά τους.
  • Για τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας και τη λήψη δεδομένων και αρχείων, ευθύνεται αποκλειστικά ο χρήστης. Η tesa tape A.E δεν φέρει ευθύνη για ενδεχόμενες ζημίες που μπορεί να προκύψουν από τις παραπάνω ενέργειες, ειδικότερα σε αρχεία δεδομένων και σε υλικό/λογισμικό του χρήστη.

 

Υπεύθυνος φορέας