Εργαζόμενοι_RandD-002_72dpi-1

Συνεργασίες

Ως μέλος της βιομηχανίας κολλητικών ταινιών, στόχος μας είναι, σε συνεργασία με άλλα μέλη της βιομηχανίας, να διαμορφώσουμε δημιουργικά τα τεχνικά πρότυπα, τις τάσεις της αγοράς και τους νομικούς κανονισμούς. Ως εκ τούτου, είμαστε μέλη των ακόλουθων οργανισμών.

Afera

Η tesa είναι μέλος της afera - Ευρωπαϊκή Ένωση Κολλητικής Ταινίας. Μέλη του αποτελούν κατασκευαστές, προμηθευτές πρώτων υλών και μηχανημάτων, μεταποιητές (εκείνοι που τυπώνουν, κόβουν και πλαστικοποιούν τις κολλητικές ταινίες), καθώς και εθνικές οργανώσεις ταινιών.

Η tesa είναι μέλος της afera

Η Afera είναι ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Κατασκευαστών Κολλητικών Ταινιών, μια μη κερδοσκοπική εμπορική ένωση που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των καλύτερων επιχειρήσεων και οργανισμών του τομέα κατασκευής κολλητικών ταινιών. Μέλη του αποτελούν κατασκευαστές, προμηθευτές πρώτων υλών και μηχανημάτων, μεταποιητές (εκείνοι που τυπώνουν, κόβουν και πλαστικοποιούν τις κολλητικές ταινίες), καθώς και εθνικές οργανώσεις ταινιών. Με εμπειρία μεγαλύτερη των πενήντα χρόνων ως η φωνή της ευρωπαϊκής βιομηχανίας αυτοκόλλητων ταινιών, η Afera απασχολεί τη συνεχώς αυξανόμενη βάση των μελών της με εκδηλώσεις δικτύωσης και εκπαίδευσης, ευρωπαϊκά και διεθνή έργα τυποποίησης μεθόδων δοκιμών και πηγές ενημέρωσης τεχνικών και αγοραστικών δεδομένων και πληροφοριών. Η Afera είναι, επίσης, ο κορυφαίος υποστηρικτής στην Ευρώπη της κολλητικής ταινίας σε σχέση με τα παραδοσιακά μηχανικά μέσα σύνδεσης και τις υγρές κόλλες, ως η πιο πρωτοποριακή λύση σύνδεσης και στερέωσης για σχεδιαστές, μηχανικούς και κατασκευαστές σε κάθε υπαρκτή βιομηχανία.

Περισσότερα για την Afera

Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών

Η tesa είναι μέλος του Παγκόσμιου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών από το 2006.

Η tesa υποστηρίζει το «Παγκόσμιο Συμβόλαιο» των Ηνωμένων Εθνών

Στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, πιστεύουμε ότι είναι δυνατή η δημιουργία μιας βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς παγκόσμια οικονομία, η οποία θα αποφέρει μακρόχρονα οφέλη στους ανθρώπους, τις κοινότητες και τις αγορές. Αυτό είναι το όραμά μας.
Για να γίνει αυτό, το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών στηρίζει τις εταιρείες ώστε να:

  • να λειτουργούν με υπευθυνότητα, ευθυγραμμίζοντας τις στρατηγικές και τις λειτουργίες τους με δέκα αρχές στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των συνθηκών εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς,
  • να αναλαμβάνουν στρατηγικές ενέργειες για την προώθηση ευρύτερων κοινωνικών στόχων, όπως οι επικείμενοι στόχοι αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, με έμφαση στη συνεργασία και την καινοτομία.

Περισσότερα για το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών

IVK

Η Γερμανική Ένωση Αυτοκολλήτων είναι η μεγαλύτερη παγκοσμίως και αναφορικά με το ευρύ χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών της, ταυτόχρονα η σημαντικότερη, εθνική οργάνωση στον τομέα της τεχνολογίας σύνδεσης με συγκόλληση.

Η tesa είναι μέλος της IVK

Η Γερμανική Ένωση Αυτοκολλήτων διασφαλίζει τα τεχνικά, πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα περισσότερων από 120 κατασκευαστών συγκολλητικών ουσιών, πρώτων υλών και μεμβρανών καθώς και σημαντικών προμηθευτών συστημάτων και επιστημονικών ιδρυμάτων.
Η Γερμανική Ένωση Αυτοκολλήτων είναι η μεγαλύτερη παγκοσμίως και αναφορικά με το ευρύ χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών της, ταυτόχρονα η σημαντικότερη, εθνική οργάνωση στον τομέα της τεχνολογίας σύνδεσης με συγκόλληση.
Η γερμανική βιομηχανία συγκολλητικών, στεγανωτικών και ταινιών, η οποία αποτελείται κυρίως από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, έχει ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 3,5 δισ. ευρώ. Η αυξανόμενη χρήση της τεχνολογίας σύνδεσης με συγκόλληση σε όλες σχεδόν τις βιομηχανίες δημιουργεί προστιθέμενη αξία η οποία εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 370 δισ. ευρώ.

PSTC

Το Συμβούλιο για Ταινίες Ευαίσθητες στην Πίεση (PSTC) είναι μια μη κερδοσκοπική, 60χρονη εμπορική ένωση της Βόρειας Αμερικής για κατασκευαστές ταινιών και τους συνεργαζόμενους προμηθευτές τους, που βοηθάει την βιομηχανία να παράγει ποιοτικές ευαίσθητες στην πίεση ταινίες στην παγκόσμια αγορά.

Η tesa είναι μέλος του PSTC

Το Συμβούλιο για Ταινίες Ευαίσθητες στην Πίεση (PSTC) είναι μια μη κερδοσκοπική, 60χρονη εμπορική ένωση της Βόρειας Αμερικής για κατασκευαστές ταινιών και τους συνεργαζόμενους προμηθευτές τους, που βοηθάει την βιομηχανία να παράγει ποιοτικές ευαίσθητες στην πίεση ταινίες στην παγκόσμια αγορά.
Το PSTC παρέχει εκπαίδευση και κατάρτιση, συνεργάζεται στενά με την αμερικάνικη κυβέρνηση, με την Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας (ΥΠΠ), στο πλαίσιο των κανονισμών για τον αέρα, με τον OSHA, στο πλαίσιο των κανονισμών για την απασχόληση, με την Αμερικανική Ένωση Δοκιμών και Υλικών (ASTM) και με άλλες παγκόσμιες εμπορικές οργανώσεις για την εναρμόνιση των μεθόδων δοκιμών. Το PSTC είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένο για τις μεθόδους δοκιμής ταινιών που εφαρμόζει, διασφαλίζοντας την ποιοτική απόδοση των κολλητικών ταινιών. Το PSTC παρακολουθεί, επίσης, νομοθετικές και κανονιστικές δραστηριότητες και ενθαρρύνει βιώσιμες και υπεύθυνες πρακτικές κατασκευής με το Υπεύθυνο Πρόγραμμα Πιστοποίησης Κατασκευαστών Ταινιών.

Περισσότερα για το PSTC