Θερμοενεργοποιούμενη μεμβράνη

Η ταινία ενεργοποιείται με την εφαρμογή θερμότητας και πίεσης, παρέχοντας έναν εξαιρετικά υψηλό δεσμό.