Υφασμάτινες ταινίες

Οι υφασμάτινες ταινίες προσφέρουν εξαιρετική απόδοση και μοναδική λειτουργικότητα που ξεπερνά κατά πολύ τις απλές ταινίες duct. Οι εφαρμογές είναι ατελείωτες, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης σε ακραίες θερμοκρασίες και κλιματολογικές συνθήκες.