Κυκλικότητα και Μείωση Απορριμμάτων

Κυκλικότητα και μείωση των απορριμμάτων 

Η κυκλική οικονομία γίνεται το πλαίσιό μας

Οι κύριοι στόχοι βιωσιμότητάς μας για το 2030

  • Καταβάλλουμε προσπάθειες για μείωση των απορριμμάτων από τις εγκαταστάσεις παραγωγής και τα προϊόντα μας.
  • Μέχρι το 2030, θα παρέχουμε περισσότερα προϊόντα με βιώσιμες λύσεις στο τέλος του κύκλου ζωής τους.
  • Θα επενδύσουμε σε διαδικασίες χωρίς διαλύτες και σε πλήρη ανάκτηση διαλυτών.