Για τους εργαζόμενους και την κοινωνία

Η κοινωνική μας δέσμευση

Για τους ανθρώπους και την κοινωνία

Ως μέρος της κοινωνικής μας δέσμευσης, δεσμευόμαστε για ίση εκπαίδευση και ευκαιρίες για τις επόμενες γενιές. Έτσι, η tesa υποστηρίζει μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών έργων που βαίνει αυξανόμενος, σε διεθνές επίπεδο.