Συνένωση υφασμάτων

Οι ταινίες αυτές χρησιμοποιούνται συχνά σε εφαρμογές εκτύπωσης και είναι σχεδιασμένες για να συνενώνουν ποικίλα υποστρώματα φιλμ σε περιβάλλον παραγωγής.