Τομέας αγοράς: Εκτύπωση εύκαμπτων συσκευασιών

Εκτύπωση εύκαμπτων συσκευασιών

Ταινίες τοποθέτησης κλισέ και επεξεργασίας υψηλής ποιότητας για βέλτιστη εκτύπωση και αποτελεσματικές διαδικασίες στην εκτύπωση εύκαμπτων συσκευασιών.

Τεχνολογία και τάσεις