Αντιολισθητικές ταινίες

Οι αντιολισθητικές ταινίες είναι ο ιδανικός τρόπος για την προστασία και την αποτροπή ολισθηρότητας σε επιφάνειες όπως σκαλοπάτια, ράμπες, τροχόσπιτα και ρυμουλκούμενα, καθώς και σε άλλους χώρους εργασίας.