Ηλεκτρικά αγώγιμες ταινίες

Οι ηλεκτρικά αγώγιμες ταινίες διαθέτουν ιδιότητες γείωσης και θωράκισης και ενσωματώνονται εύκολα στις κατασκευαστικές διαδικασίες.