Στερέωση διαφανούς σήματος με ταινία διπλής όψης

Λύσεις μόνιμης ή προσωρινής στερέωσης

Από την κατασκευαστική σύνδεση μέχρι τη στερέωση μικρών εξαρτημάτων, διαθέτουμε τη σωστή λύση κολλητικής ταινίας για τις απαιτήσεις σας.