Ταινίες ανθεκτικές στην τριβή

Κολλητικές ταινίες με ιδιαίτερη αντοχή στην τριβή και την φθορά, για σύντομες ή μεγάλης διάρκειας εφαρμογές δεματοποίησης.