Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ως εκ τούτου, αντιμετωπίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τους νόμιμους κανονισμούς προστασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή.

Παρακάτω θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Πλοηγηθείτε εδώ για να βρείτε τις σχετικές πληροφορίες απορρήτου που είναι κατάλληλες για τις συγκεκριμένες ανάγκες σας. 

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που προστατεύουμε τα δεδομένα σας. Εκτός από τη γενική δήλωση απορρήτου, υπάρχουν περαιτέρω ειδικές πολιτικές απορρήτου. 

(Βρίσκεστε εδώ)  Δήλωση απορρήτου για γενικές πληροφορίες απορρήτου
Εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε για τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε γενικά τα προσωπικά σας δεδομένα. Εκτός από τα στοιχεία επικοινωνίας μας και αυτά του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων, μπορείτε να βρείτε εδώ τις πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας.

Πολιτική απορρήτου για τις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Αν θέλετε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τον χειρισμό και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της χρήσης πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, κάντε κλικ εδώ. 

Πολιτική απορρήτου για ηλεκτρονικές παραγγελίες σε ηλεκτρονικές αγορές 

Όταν αγοράζετε τα προϊόντα μας σε διαδικτυακές αγορές, μπορείτε να βρείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας.  

Πολιτική απορρήτου Μάρκετινγκ 
Read here how we use your data as part of our marketing, e.g. for newsletters, customer surveys or market research.

Σημειώσεις προστασίας δεδομένων για τα cookies και τα εργαλεία στο tesa.com

Για πληροφορίες σχετικά με τα cookies και τα εργαλεία τρίτων που χρησιμοποιούνται στο tesa.com, διαβάστε τις ρυθμίσεις των cookies. Εδώ μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε ή να αλλάξετε τη συγκατάθεσή σας για τα cookies και τα εργαλεία ανά πάσα στιγμή  

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας, όσον αφορά την υπηρεσία σε αυτόν τον ιστότοπο είναι:

Επιπλέον, άλλες εταιρείες του ομίλου tesa [βλ. επισκόπηση του ομίλου tesa] μπορεί επίσης να είναι υπεύθυνες βάσει των εσωτερικών κανόνων προστασίας δεδομένων του ομίλου tesa.

Επεξεργασία δεδομένων πελατών και ενδιαφερόμενων μερών

Επεξεργασία δεδομένων κατά τη χρήση φορμών επικοινωνίας

Για ερωτήσεις κάθε είδους, σας παρέχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας που παρέχεται στον ιστότοπο. Σε αυτή την περίπτωση, τα δεδομένα που χαρακτηρίζονται ως υποχρεωτικά απαιτούνται προκειμένου να μπορέσουμε να αναθέσουμε και να απαντήσουμε στο αίτημα. Περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να παρέχονται οικειοθελώς. Σε αυτή την περίπτωση, τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται τακτικά σε επεξεργασία βάσει της συγκατάθεσής σας σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 6 παρ. 1 στοιχ. α ΓΚΠΔ ή/και σύμφωνα με το άρθρο 1 του ΓΚΠΔ. 6 παρ. 1 στοιχ. στ ΓΚΠΔ βάσει των έννομων συμφερόντων μας για να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας.

Επεξεργασία δεδομένων επιχειρηματικών εταίρων, πελατών, προμηθευτών και ενδιαφερομένων μερών

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να προκύψει αφενός λόγω της εφαρμογής προσυμβατικών μέτρων που προηγούνται μιας συμβατικά ρυθμιζόμενης επιχειρηματικής σχέσης ή αφετέρου κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από μια συναφθείσα σύμβαση μαζί σας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την επεξεργασία παραγγελιών αγοράς, παραδόσεων ή πληρωμών ή την προετοιμασία και την απάντηση σε αιτήματα προσφορών από ιδιώτες, για τον καθορισμό της δημιουργίας των όρων μιας συμβατικής σχέσης (άρθρο 6 παράγραφος 1 πρόταση 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ).


Επιπλέον, η tesa υπόκειται σε διάφορες νομικές υποχρεώσεις που ενδέχεται να απαιτούν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ). Οι εν λόγω νομικές υποχρεώσεις μπορεί να απορρέουν, για παράδειγμα, από τη φορολογική νομοθεσία, την εμπορική νομοθεσία, τη νομοθεσία περί εξωτερικού εμπορίου ή τη νομοθεσία περί κυρώσεων.


Επιπλέον, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για την προστασία των έννομων συμφερόντων (άρθρο 6 παράγραφος 1 πρόταση 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ). Τα έννομα συμφέροντα είναι ιδίως η σύναψη ή η υλοποίηση συμβάσεων και άλλων επιχειρηματικών σχέσεων με τους επιχειρηματικούς μας εταίρους, τους προμηθευτές ή τα ενδιαφερόμενα μέρη για τα οποία μπορεί να ενεργείτε ως εκπρόσωπος ή ως υπάλληλος. Επιπλέον, τα έννομα συμφέροντα περιλαμβάνουν εσωτερικούς διοικητικούς σκοπούς (π.χ. για λογιστικούς σκοπούς) ή για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής, καθώς και για τη διεξαγωγή ερευνών συμμόρφωσης, για τη διασφάλιση της ασφάλειας των κτιρίων και των εγκαταστάσεων ή για τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.


Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής μας σχέσης, πρέπει να παρέχετε τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία, την υλοποίηση και τη λήξη μιας επιχειρηματικής σχέσης και για την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων, τα οποία υποχρεούμαστε από το νόμο να συλλέγουμε ή δικαιούμαστε να συλλέγουμε βάσει νόμιμων συμφερόντων. Χωρίς αυτά τα δεδομένα, γενικά δεν θα είμαστε σε θέση να επικοινωνήσουμε μαζί σας ή/και να συνάψουμε κάποια επιχειρηματική σχέση μαζί σας. Εάν μας έχετε παράσχει δεδομένα οικειοθελώς, θα το αναφέρουμε αυτό κατά τη συλλογή των δεδομένων.

Εάν συναινείτε (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α ΓΚΠΔ) στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς διαφήμισης και έρευνας αγοράς, θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας και για τους σκοπούς για τους οποίους δόθηκε η συγκατάθεση (π.χ. για ενημερωτικά δελτία) μέχρι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Αυτό σημαίνει ότι θα επικοινωνούμε μαζί σας με τον τρόπο που αναφέρεται στη δήλωση συγκατάθεσης (π.χ. e-mail, τηλέφωνο, ταχυδρομείο) και θα σας παρέχουμε πληροφορίες και εξατομικευμένη διαφήμιση σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας με βάση την ανάλυση της συμπεριφοράς σας ως προς τις αγορές και τα κλικ στους ιστότοπούς μας. Τέλος, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για να αναλύσουμε και να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα των ιστοτόπων μας.

Αποκάλυψη δεδομένων 

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα αντιμετωπίζονται πάντοτε εμπιστευτικά από εμάς και θα διαβιβάζονται μόνο στους ακόλουθους παραλήπτες:

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να χρειαστεί να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλες παγκόσμιες εταιρείες του ομίλου μας για τους προαναφερθέντες σκοπούς [βλ. επισκόπηση του ομίλου tesa]. Διαβιβάζουμε τα δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο της φόρμας επικοινωνίας στην εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία του ερωτήματός σας. Συνεπώς, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία και σε χώρες εκτός ΕΕ/ΕΟΧ, στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την απάντηση.  

Μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας με παρόχους υπηρεσιών που μας υποστηρίζουν στη λειτουργία των ιστότοπων και των συστημάτων πληροφορικής μας. Οι πάροχοι υπηρεσιών μας δεσμεύονται αυστηρά από τις οδηγίες προς εμάς και είναι συμβατικά υποχρεωμένοι αναλόγως. Αυτό περιλαμβάνει ιδίως παρόχους φιλοξενίας για τους ιστότοπους και τους οργανισμούς για την υποστήριξη και τη συντήρησή τους, παρόχους υπηρεσιών ενημερωτικών δελτίων και άλλους παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής για τη φιλοξενία, την υποστήριξη και τη συντήρηση άλλων συστημάτων πληροφορικής μας.

Προσωπικά δεδομένα από πελάτες και προμηθευτές ενδέχεται επίσης να διαβιβαστούν σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών (π.χ. φορολογικούς και νομικούς συμβούλους). 

Οι τρίτοι επιχειρηματικοί μας εταίροι, συμπεριλαμβανομένης της LexisNexis, ενδέχεται να μας παράσχουν τα προσωπικά σας στοιχεία για να μπορέσουμε να διενεργήσουμε ελέγχους ιστορικού και δραστηριότητες διαλογής, προκειμένου να ανταποκριθούμε στις νομικές μας υποχρεώσεις και για άλλους σκοπούς, όπως περιγράφεται στην παρούσα δήλωση απορρήτου. Η LexisNexis είναι υπεύθυνη για όλες τις προσωπικές πληροφορίες που η LexisNexis συλλέγει και αποθηκεύει σχετικά με εσάς μέχρι να τις παραλάβουμε εμείς. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η LexisNexis συλλέγει και χρησιμοποιεί τις προσωπικές σας πληροφορίες, διαβάστε την πολιτική απορρήτου της στη διεύθυνση https://www.lexisnexis.com/global/privacy/de/article-14-bis.page. 

Επιπλέον, μερικές φορές χρησιμοποιούμε plug-ins από άλλους παρόχους στον ιστότοπό μας.Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις ρυθμίσεις των cookies. 

 

Επεξεργασία δεδομένων σε τρίτες χώρες

Εάν διαβιβάσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε παραλήπτες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), η διαβίβαση θα πραγματοποιηθεί μόνο εάν η τρίτη χώρα έχει επιβεβαιωθεί από την Επιτροπή της ΕΕ ότι διαθέτει επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων, εάν έχει συμφωνηθεί με τον παραλήπτη των δεδομένων επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων (για παράδειγμα, βάσει υφιστάμενων αποφάσεων επάρκειας ή μέσω τυποποιημένων συμβατικών ρητρών της ΕΕ) ή εάν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας να το πράξουμε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 49 του ΓΚΠΔ.

Cookies και εργαλεία τρίτων 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, όπως εργαλεία τρίτων. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου ή πληροφορίες που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου και την αυτόματη αναγνώρισή σας κατά την επόμενη επίσκεψή σας. Μπορείτε να αποτρέψετε την εγκατάσταση των cookies ρυθμίζοντας ανάλογα το πρόγραμμα περιήγησής σας. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις υπηρεσίες στον πλήρη βαθμό τους. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση των cookies στον ιστότοπό μας, ανατρέξτε στις ρυθμίσεις των cookies. 

Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις που έχετε πραγματοποιήσει στο Cookie Switch, μπορείτε να το κάνετε στις ρυθμίσεις για τα cookies.

Καταγραφή

Κάθε φορά που έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο, δημιουργούνται προσωρινά αρχεία καταγραφής και υποβάλλονται σε επεξεργασία για στατιστικούς σκοπούς και για τη βελτίωση της ποιότητας του ιστότοπού μας.  Αυτά τα αρχεία καταγραφής δεδομένων αποτελούνται από τα ακόλουθα δεδομένα: 

  • την επωνυμία και τη διεύθυνση του ζητούμενου περιεχομένου,
  • την ημερομηνία και την ώρα του αιτήματος,
  • την ποσότητα των δεδομένων που μεταφέρθηκαν,
  • την κατάσταση πρόσβασης (περιεχόμενο μεταφέρθηκε, περιεχόμενο δεν βρέθηκε),
  • την περιγραφή του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείται,
  • το σύνδεσμο παραπομπής, ο οποίος υποδεικνύει τη σελίδα από την οποία ήρθατε στη δική μας,
  • τη διεύθυνση IP του αιτούντος υπολογιστή, η οποία συντομεύεται έτσι ώστε να μην μπορεί πλέον να γίνει προσωπική αναφορά.

 

Τα ονομαστικά αρχεία καταγραφής δεδομένων υπόκειται αποκλειστικά σε επεξεργασία υπό καθεστώς ανωνυμοποίησης.

​Επιπλέον, αποθηκεύουμε την πλήρη διεύθυνση IP που μεταδίδεται από τη συσκευή του προγράμματος περιήγησης ιστού σας για αυστηρά συγκεκριμένο σκοπό για περίοδο επτά ημερών, προκειμένου να είμαστε σε θέση να ανιχνεύσουμε, να περιορίσουμε και να εξαλείψουμε επιθέσεις στους ιστότοπούς μας. Μετά την πάροδο αυτής της περιόδου, διαγράφουμε ή ανωνυμοποιούμε τη διεύθυνση IP. Η νομική βάση είναι το άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 εδάφιο στ) του ΓΚΠΔ. Διατηρούμε το δικαίωμα να ελέγξουμε τα δεδομένα αυτά εκ των υστέρων, εάν αντιληφθούμε συγκεκριμένες ενδείξεις παράνομης χρήσης. Τα δεδομένα θα διαγραφούν αμέσως εάν δεν είναι πλέον απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού, ή το αργότερο μετά από 7 ημέρες 

Διάρκεια αποθήκευσης δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μόνον για το διάστημα που απαιτείται προκειμένου να επιτελεστεί ο παραπάνω σκοπός ή προς συμμόρφωση με μια νόμιμη περίοδο διατήρησης. (π.χ. υποχρεώσεις διατήρησης βάσει της φορολογικής και εμπορικής νομοθεσίας) και η tesa δεν έχει πλέον έννομο συμφέρον να αποθηκεύει τα δεδομένα σας.

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ο ΓΚΠΔ σας παρέχει ορισμένα δικαιώματα ως υποκείμενο των δεδομένων:

Δικαίωμα πρόσβασης (Άρθρο 15 του ΓΚΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε επιβεβαίωση σχετικά με το αν γίνεται επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν- εάν συμβαίνει αυτό, έχετε δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τις πληροφορίες που αναφέρονται λεπτομερώς στο άρθρο 15 του ΓΚΠΔ.

Δικαίωμα διόρθωσης (Άρθρο 16 του ΓΚΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τυχόν ανακριβών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν και, κατά περίπτωση, τη συμπλήρωση τυχόν ελλιπών δεδομένων.

Δικαίωμα διαγραφής (Άρθρο 17 του ΓΚΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγραφούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εφόσον συντρέχει ένας από τους λόγους που αναφέρονται λεπτομερώς στο Άρθρο 17 του ΓΚΠΔ.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (Άρθρο 18 του ΓΚΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας εάν μία από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 18 του ΓΚΠΔ, π.χ. εάν έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία, για τη διάρκεια της εξέτασης από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (Άρθρο 20 του ΓΚΠΔ)

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι οποίες απαριθμούνται λεπτομερώς στο Άρθρο 20 του ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινό και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο ή να ζητήσετε τη διαβίβαση αυτών των δεδομένων σε τρίτο μέρος.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης (Άρθρο 7 του ΓΚΠΔ)

Εάν η επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με το Άρθρο 7, παρ. 3 του ΓΚΠΔ.  Σημειώστε ότι η ανάκληση ισχύει μόνο για το μέλλον. Η επεξεργασία που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση δεν επηρεάζεται.

Δικαίωμα εναντίωσης (Άρθρο 21 του ΓΚΠΔ)

Εάν τα δεδομένα συλλέγονται βάσει του Άρθρου 6,  παρ. 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ (επεξεργασία δεδομένων για τη διασφάλιση έννομων συμφερόντων) ή βάσει του Άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο ε) του ΓΚΠΔ (επεξεργασία δεδομένων για τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος ή για την άσκηση δημόσιας εξουσίας), έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία ανά πάσα στιγμή για λόγους που απορρέουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας. Στη συνέχεια, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν υπάρχουν αποδεδειγμένα επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή η επεξεργασία εξυπηρετεί τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή (Άρθρο 77 του ΓΚΠΔ)

Σύμφωνα με το Άρθρο 77 του ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή, εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβιάζει τις διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων. Το δικαίωμα καταγγελίας μπορεί να ασκηθεί ιδίως ενώπιον εποπτικής αρχής στο κράτος μέλος της συνήθους διαμονής σας, του τόπου εργασίας σας ή του τόπου της εικαζόμενης παράβασης.

 

Τροποποιήσεις στην Πολιτική Απορρήτου

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάζουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ανά τακτά χρονικά διαστήματα για να διασφαλίζουμε τη συμμόρφωσή της με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις ή για να εφαρμόζουμε αλλαγές σχετικά με τις υπηρεσίες μας, όπως για παράδειγμα, την εισαγωγή νέων υπηρεσιών. Η επόμενη επίσκεψή σας θα υπόκειται στη νέα Πολιτική Απορρήτου.

Ερωτήσεις

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας, ο οποίος θα είναι διαθέσιμος με την ομάδα του ακόμη και σε περίπτωση αιτημάτων για πληροφορίες, αιτήματα για τα δικαιώματα των υποκείμενων των δεδομένων ή καταγγελιών. 

Επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Ομίλου (για την Ε.Ε.) 

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Jennifer Jähn-Nguyen
Sechslingspforte 2
22087 Hamburg

dataprotection@tesa.com