Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ως εκ τούτου, αντιμετωπίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τους νόμιμους κανονισμούς προστασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Παρακάτω θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

1 Υπεύθυνος επεξεργασίας

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας, όσον αφορά την υπηρεσία σε αυτόν τον ιστότοπο είναι:

 

tesa tape KFT Ελληνικό Υποκατάστημα

Θεοτοκοπούλου 4
15125 Μαρούσι Αττικής
Ελλάδα

Ανοίξτε τον χάρτη

Τηλέφωνο: +30210 66 00 000

Φαξ: +30210 66 10 657

https://www.tesa.com/el-gr

Περισσότερες Πληροφορίες

2 Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Εάν σας ζητήσουμε την παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (όπως το όνομα, τη, ταχυδρομική διεύθυνση ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου) σε μορφή φόρμας επικοινωνίας ή κατά την εγγραφή, αυτό γίνεται σε οικειοθελή βάση. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για την επίτευξη εμπορικών σκοπών της εταιρείας μας (όπως για την αποστολή προϊόντων/πληροφοριών).

Για ερωτήσεις οποιασδήποτε φύσεως, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ειδικής φόρμας που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας. Σε αυτήν την περίπτωση, τα δεδομένα που αναγράφονται ως υποχρεωτικά είναι αναγκαία για την αποστολή του αιτήματός σας και την απάντησή μας σε αυτό. Επιπλέον πληροφορίες παρέχονται οικειοθελώς. Στην περίπτωση αυτή, τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει της συγκατάθεσής σας σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ. 1 εδάφιο α’ ΓΚΠΔ.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά τη χρήση της φόρμας επικοινωνίας θα διαγραφούν μετά την ολοκλήρωση του αιτήματός σας και μετά την εκπνοή των περιόδων διατήρησης βάσει των φορολογικών και εμπορικών κανονισμών.

Αν μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, για παράδειγμα, για την εγγραφή σας στο ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter) η για την αποστολή επιπρόσθετου ενδιαφέροντος υλικού, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον χωρίς να δηλώσετε τους λόγους. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα επικοινωνίας που αναφέρεται ανωτέρω ή άλλα μέσα που αναφέρονται στο ενημερωτικό δελτίο.

 

3. Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και νομική βάση

Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς:

Ως αντισυμβαλλόμενοι της εταιρείας, η tesa SE επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των υπαλλήλων σας, με τους οποίους η tesa SE βρίσκεται σε επαφή λόγω της επιχειρηματικής σας σχέσης, στη βάση των εννόμων συμφερόντων της tesa SE αναφορικά με τη βέλτιστη εξυπηρέτηση πελατών, την προετοιμασία προσφορών και εκτέλεση των συμβάσεων βάσει του Άρθρου 6 παρ. 1 εδάφιο στ’ ΓΚΠΔ.

Η tesa SE επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων (π.χ.  έμπορου με ατομική επιχείρηση ή άλλων προσώπων όπως αυτοαπασχολούμενων) για την εκτέλεση προ-συμβατικών μέτρων και την εκπλήρωση συμβάσεων. Νομική βάση είναι το Άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο β’ ΓΚΠΔ. Η tesa SE επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των ενδιαφερόμενων μερών που επικοινωνούν μαζί μας για να ανταποκριθούμε στα αιτήματά τους και για να πραγματοποιήσει επαφή με εν δυνάμει πελάτες και συνεργάτες βάσει της συγκατάθεσής τους σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ. 1 εδάφιο α ΓΚΠΔ. Τέτοιες σχέσεις προκύπτουν, για παράδειγμα, όταν επικοινωνείτε μαζί μας για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με εμάς ή τα προϊόντα μας ή όταν χρησιμοποιείτε την είσοδο extranet ως πελάτης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η tesa χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα για να επεξεργαστεί το αντίστοιχο ερώτημά σας.

Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα για τήρηση βιβλίων και κοστολόγηση βάσει του Άρθρου 6 παρ.1 εδάφιο β’ ΓΚΠΔ και για την εκπλήρωση έννομων υποχρεώσεων (π.χ. εμπορική και φορολογική νομοθεσία) στη νομική βάση του Άρθρου 6 παρ.1 εδάφιο γ’ ΓΚΠΔ. Λόγω εξωτερικών απαιτήσεων (για παράδειγμα, στο πλαίσιο της τελωνειακής / φορολογικής νομοθεσίας) τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με εσάς ενδέχεται να αντιστοιχίζονται με λίστες που δημοσιεύονται από δημόσιες αρχές. Επιπλέον, τα δεδομένα μπορούν επίσης να υποβληθούν σε επεξεργασία για νόμιμους σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ. 1 εδάφιο στ’ ΓΚΠΔ, όπως για σκοπούς έρευνας εσωτερικής αγοράς και εσωτερικές στατιστικές. Τα έννομα συμφέροντα είναι ιδίως η βελτιστοποίηση των διαδικασιών και η απόδοση βάσει κόστους. Τα συμφέροντά σας, τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας λαμβάνονται δεόντως υπόψιν.

Αν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για λόγους διαφήμισης και έρευνας αγοράς, θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για αυτόν τον σκοπό (π.χ. newsletter), μέχρι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Αυτό σημαίνει, ότι θα επικοινωνήσουμε μαζί σας με τον τρόπο που υποδεικνύεται στη δήλωση συγκατάθεσης (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλέφωνο, ταχυδρομείο) και θα σας παράσχουμε πληροφορίες και εξατομικευμένη διαφήμιση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας με βάση την ανάλυση της αγοραστικής σας συμπεριφοράς και των προτιμήσεών σας κατά τη χρήση των ιστοσελίδων μας. Τέλος, μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας για την ανάλυση και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ιστοσελίδων μας.

4. Κοινοποίηση των δεδομένων

Για να ανταποκριθούμε σε αιτήματα σας, ενδέχεται να είναι απαραίτητο να κοινοποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλες συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου tesa ή σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών που ενεργούν για λογαριασμό μας. Εώς ένα βαθμό, χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών για την επεξεργασία δεδομένων παραγγελιών  όπως νόμιμα παρέχονται. Περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι σχετικά με τον ιστότοπο:

 • NMMN New Media Markets & Networks IT-Services GmbH που φιλοξενεί τον ιστότοπο
 • Plan A GmbH που παρέχει και αναπτύσσει τα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου
 • agnosco.net GmbH που υποστηρίζει και συντηρεί τον ιστότοπό μας
 • CleverReach GmbH & Co. KG που αποστέλλει τα ενημερωτικά δελτία μας.

 

Παραμένουμε πλήρως υπεύθυνοι για την επεξεργασία των δεδομένων. Προσωπικά δεδομένα από πελάτες και προμηθευτές μπορούν επίσης να μεταφερθούν σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών (π.χ. φορολογικοί και νομικοί σύμβουλοι).

Οι τρίτοι εξωτερικοί συνεργάτες μας, συμπεριλαμβανομένου της LexisNexis, μπορεί να μας παρέχουν τα προσωπικά σας δεδομένα για να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε ελέγχους ιστορικού και άλλες δραστηριότητες ελέγχου, να εκπληρώσουμε τις νομικές μας υποχρεώσεις καθώς και για άλλους σκοπούς, όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Η LexisNexis είναι υπεύθυνη για όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και αποθηκεύει η ίδια για εσάς έως ότου να τα λάβουμε εμείς. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς η LexisNexis συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα, διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου της στη διεύθυνση https://www.lexisnexis.com/global/privacy/de/article-14-bis.page.

Επιπλέον, μερικές φορές χρησιμοποιούμε plug-ins από άλλους παρόχους στον ιστότοπό μας. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε ανατρέξτε στην Πολιτική Χρήσης Cookies. Διασφαλίζουμε ότι οι εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και τις νομικές απαιτήσεις για την επεξεργασία παραγγελιών.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα αντιμετωπίζονται πάντα εμπιστευτικά και δεν θα αποκαλύπτονται σε τρίτα μέρη που δεν ενεργούν εκ μέρους μας, εκτός εάν έχετε συναινέσει στην κοινοποίησή τους γραπτώς ή ηλεκτρονικά ή εκτός εάν έχουμε νόμιμο δικαίωμα ή υποχρέωση να το πράξουμε. Λάβετε υπόψη ότι για τους παραπάνω σκοπούς, ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλες εταιρείες του δικτύου μας σε διεθνές επίπεδο [βλ. «Σχετικά με εμάς»]. Τα δεδομένα που συλλέγονται στη φόρμα επικοινωνίας κοινοποιούνται στην εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία του αιτήματός σας. Ως εκ τούτου, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί σε χώρες εκτός ΕΕ / ΕΟΧ, στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για να σας απαντήσουμε σχετικά.

5. Cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί «cookies» ή παρόμοιες τεχνολογίες. Κατά συνέπεια, στον υπολογιστή σας αποθηκεύονται  αρχεία, τα οποία σας επιτρέπουν τη χρήση του ιστοτόπου, αλλά και  την ανάλυση της χρήσης του ιστοτόπου και σας αναγνωρίζουν αυτόματα στην επόμενη επίσκεψή σας. Μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις cookies για τον ιστότοπο της tesa στον cookies banner. Θα μπορούσατε επίσης να αποτρέψετε την εγκατάσταση των cookies ρυθμίζοντας ανάλογα το πρόγραμμα περιήγησής σας. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή  ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις υπηρεσίες στο σύνολό τους. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση των cookies στον ιστότοπό μας, συμβουλευτείτε την Πολιτική Χρήσης Cookies. Εάν θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις cookies αργότερα, μπορείτε να το κάνετε στην Πολιτική Χρήσης Cookies.

6. Καταγραφή

Κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση στον ιστότοπο, δημιουργούνται και επεξεργάζονται αρχεία καταγραφής για στατιστικούς σκοπούς, με τον μεμονωμένο χρήστη να παραμένει ανώνυμος:

 • Παραπομπή (σελίδα της οποίας ο σύνδεσμος σας παραπέμπει σε αυτόν τον ιστότοπο)
 • Όροι αναζήτησης (όταν ο αναφερόμενος είναι μηχανή αναζήτησης)
 • Η διεύθυνση IP αξιολογείται για τον προσδιορισμό της χώρας προέλευσης και του παρόχου.
 • Πρόγραμμα περιήγησης, λειτουργικό σύστημα, εγκατεστημένες προσθήκες και ανάλυση οθόνης.
 • Διάρκεια των επισκέψεων στις σελίδες

 

Τα δεδομένα που αναφέρονται υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς για τους ακόλουθους σκοπούς με βάση το έννομο συμφέρον μας βάσει του Άρθρου 6 παρ. 1 εδάφιο στ’ ΓΚΠΔ:

 • Εξασφάλιση ομαλής σύνδεσης με τον ιστότοπο,
 • Εξασφάλιση της άνετης χρήσης της ιστοσελίδας μας,
 • Αξιολόγηση της ασφάλειας και της σταθερότητας του συστήματος και για περαιτέρω διοικητικούς σκοπούς.

 

Διατηρούμε το δικαίωμα να ελέγξουμε αυτά τα δεδομένα αναδρομικά εάν αντιληφθούμε συγκεκριμένες ενδείξεις για παράνομη χρήση. Τα δεδομένα θα διαγραφούν αμέσως εφόσον δεν είναι πλέον απαραίτητα για το σκοπό αυτό, αλλά  σε κάθε περίπτωση το αργότερο μετά από έξι μήνες.

 

7 Διάρκεια αποθήκευσης δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μόνον για το διάστημα που απαιτείται προκειμένου να επιτελεστεί ο παραπάνω σκοπός ή προς συμμόρφωση με μια νόμιμη περίοδο διατήρησης.

8 Ευθύνη για το δικό μας περιεχόμενο

Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων δημιουργήθηκε με μεγάλη προσοχή. Ωστόσο, δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιροποίηση αυτού του περιεχομένου. Ως πάροχος υπηρεσιών είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο αυτών των σελίδων, σύμφωνα με τους γενικούς κανονισμούς.

9 Ευθύνη για συνδέσμους (περιεχόμενο άλλων παρόχων)

Το δικό μας περιεχόμενο θα πρέπει να διακρίνεται από τους συνδέσμους που οδηγούν σε περιεχόμενο άλλων παρόχων. Δεν έχουμε καμία επιρροή στο περιεχόμενο τους. Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών είναι πάντα υπό την ευθύνη του αντίστοιχου παρόχου ή χειριστή αυτών.

10 Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το Άρθρο 15 και επόμενα του ΓΚΠΔ, σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται σε αυτόν, έχετε το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς, το δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής ή περιορισμό της επεξεργασίας τους, το δικαίωμα της εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων και το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων. Επιπλέον, σύμφωνα με το Άρθρο 77 του ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβαίνει τον παρόντα κανονισμό. Εάν η επεξεργασία βασίζεται στο Άρθρο 6 (1) α ΓΚΠΔ ή στο Άρθρο 9 (2) α ΓΚΠΔ (συγκατάθεση), έχετε επίσης το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

Δικαίωμα πρόσβασης, Αρθρ. 15 ΓΚΠΔ

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες των δεδομένων, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα κλπ.

Δικαίωμα διόρθωσης, Άρθρ. 16 ΓΚΠΔ

Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων ή την συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή, περιλαμβάνεται το δικαίωμα συμπλήρωσης των ελλιπών δεδομένων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης ή γνωστοποίησης.

Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»), Αρθρ. 17 ΓΚΠΔ

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό είναι δυνατό εάν, για παράδειγμα, τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή εάν πρέπει να διαγραφούν ώστε να τηρηθούν τυχόν νομικές υποχρεώσεις. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ωστόσο, το δικαίωμα αυτό μπορεί να ανακληθεί.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, Άρθρ. 18 ΓΚΠΔ

Έχετε το δικαίωμα να εξασφαλίσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό μπορεί να συμβεί εάν, για παράδειγμα, τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν καταγραφεί εσφαλμένα ή η επεξεργασία τους είναι παράνομη. Εάν η επεξεργασία τους υποστεί περιορισμό, τα δεδομένα μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, Άρθρ. 20 ΓΚΠΔ

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν σε κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή δεδομένων, εσείς ή άτομο που έχετε ορίσει εάν έχετε παράσχει τα δεδομένα οι ίδιοι.

Δικαίωμα εναντίωσης, Άρθρ. 21 ΓΚΠΔ

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, δεδομένου ότι η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται για την προστασία νόμιμων συμφερόντων (βλέπε Άρθρο 6 (1) ε, στ ΓΚΠΔ). Σε περίπτωση αντίρρησης, θα ελέγξουμε εάν υπάρχουν οι νομικές απαιτήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων σας και αν δεν συμβαίνει αυτό, θα απέχουμε από οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή, Άρθρ. 77 ΓΚΠΔ

Έχετε το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του κράτους μέλους ή των κρατών μελών στην περίπτωση παραβάσεων των κανονισμών περί προστασίας δεδομένων.

11 Τροποποιήσεις στην Πολιτική Απορρήτου

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάζουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ανά τακτά χρονικά διαστήματα για να διασφαλίζουμε τη συμμόρφωσή της με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις ή για να εφαρμόζουμε αλλαγές σχετικά με τις υπηρεσίες μας, όπως για παράδειγμα, την εισαγωγή νέων υπηρεσιών. Η επόμενη επίσκεψή σας θα υπόκειται στη νέα Πολιτική Απορρήτου.

12 Ερωτήσεις

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας, ο οποίος θα είναι μαζί με την ομάδα του, διαθέσιμος για οποιοδήποτε αίτημα πληροφόρησης, εφαρμογών ή παραπόνων.

13. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Jennifer Jähn-Nguyen
Sechslingspforte 2
22087 Hamburg

https://www.datenschutz-nord-gruppe.de/ansprechpartner

datenschutzbeauftragter@tesa.com

Tel: +49-40-5936160-412