Η στάση μας και η ατζέντα μας

Η στάση μας και η ατζέντα μας

Κρατώντας τον κόσμο μαζί
για ένα βιώσιμο μέλλον

Πάντα παίρναμε πολύ σοβαρά την κοινωνική και περιβαλλοντική μας ευθύνη. Η βιωσιμότητα είναι ένας από τους βασικούς στρατηγικούς στόχους της tesa εδώ και πολλά χρόνια.

Η ανάληψη μεγαλύτερης ευθύνης για τον κόσμο γύρω μας γίνεται ολοένα και πιο σημαντική – για εμάς ως εταιρεία, για τους υπαλλήλους μας και για τους επιχειρηματικούς εταίρους και πελάτες μας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο στοχεύουμε να θέσουμε τη βιωσιμότητα ως προτεραιότητα στην tesa και να αρχίσουμε να εργαζόμαστε με αυτόν τον κρίσιμο μετασχηματισμό της επιχείρησής μας πολύ πιο γρήγορα και πιο επειγόντως από ό,τι είχε προβλεφθεί.  

Για εμάς ως εταιρεία της χημικής βιομηχανίας, η επιδίωξη μιας ολιστικής και επιστημονικής προσέγγισης καθορίζει τις ενέργειές μας, κάτι που θεωρούμε αυτονόητο. Η tesa απασχολεί περισσότερους από πεντακόσιους επιστήμονες, μηχανικούς και υπεύθυνους ανάπτυξης προϊόντων σε όλο τον κόσμο που εργάζονται σε καινοτόμα προϊόντα και διαδικασίες. Ωστόσο, σε πολλούς τομείς η πρόοδος μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε στενές συνεργασίες με προμηθευτές και πελάτες. Αντίστοιχα, οι συνέργειες και οι συνεργασίες στον τομέα της βιωσιμότητας αποτελούν έναν απαραίτητο πυλώνα στη νέα στρατηγική της tesa.

Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το περίπλοκο ζήτημα κατά μέτωπο με όλες μας τις δυνάμεις. Μια πρόκληση που ανυπομονούμε να αναλάβουμε.

Οι κατευθυντήριες αρχές μας

  • Παίρνουμε μια προοπτική που βασίζεται στην επιστήμη και σε ολοκληρωμένα συστήματα για τη βιωσιμότητα.
  • Επιτυγχάνουμε αειφόρο ανάπτυξη εστιάζοντας στην καινοτομία.
  • Οδηγούμε τον μετασχηματισμό μας προς τη βιωσιμότητα με διαφάνεια, συνέπεια και υπευθυνότητα.

Η ατζέντα μας για τη βιωσιμότητα

Ως εταιρεία, είμαστε ενσωματωμένοι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Δεν υπάρχει υγιής οικονομία χωρίς υγιή κοινωνία - δεν υπάρχει υγιής κοινωνία χωρίς υγιές περιβάλλον.

Ως εκ τούτου, αναλαμβάνουμε την ευθύνη σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας μας και εξετάζουμε ολόκληρο τον κύκλο ζωής για να μειώσουμε το αποτύπωμά μας.

Με βάση αυτή την αντίληψη, καταλήξαμε στην ατζέντα μας για τη βιωσιμότητα, η οποία αντανακλά την ολιστική μας άποψη.

Η ατζέντα δημιουργεί σαφήνεια και κατευθύνει τις προσπάθειες και τις επενδύσεις μας προς τις πιο ουσιαστικές κατευθύνσεις.

ημερήσια διάταξη