Αυτοκόλλητες λύσεις για την κατασκευαστική βιομηχανία

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Οι κολλητικές μας ταινίες είναι μια αποδεδειγμένη τεχνολογία που παρέχει ευελιξία στον σχεδιασμό, ταχύτερες διαδικασίες και σταθερό δεσμό.Τομείς της αγοράς

Τεχνολογία και τάσεις

Αντοχή στις θερμοκρασίες και τις καιρικές συνθήκες
Εξωτερικά εργαστήρια δοκιμών – Δοκιμές σε Ακραίες καιρικές συνθήκες

Η καταλληλότητα της tesa® ACXplus 7078 σε διάφορες κατασκευαστικές εφαρμογές κατά τη διάρκεια ακραίων καιρικών συνθηκών έχει δοκιμαστεί τόσο από το Πανεπιστήμιο της Χιλής όσο και από το Πανεπιστήμιο James Cook στην Αυστραλία.

Λύσεις συστήματος