Ταινίες μεταφοράς

Οι ταινίες μεταφοράς διπλής όψης διαφέρουν από άλλες ταινίες διπλής όψης επειδή δεν έχουν φορέα. Είναι διαφανείς και εξαιρετικά προσαρμοστικές, αλλά δεν επιτρέπουν επανατοποθέτηση.