Στερέωση διαφανούς σήματος με ταινία διπλής όψης

Τοποθέτηση διακοσμητικών στοιχείων, πινάκων και μικρών εξαρτημάτων

Γρήγορη και άνετη στερέωση μικρών εξαρτημάτων – μόνιμη συνένωση με κολλητικές ταινίες διπλής όψης.