Μεμβρανώδεις ταινίες

Οι μεμβρανώδεις ταινίες διπλής όψης είναι σχετικά λεπτές, διαστασιακά σταθερές και αποτελούν την ιδανική επιλογή για συγκόλληση σε επίπεδες, ομαλές επιφάνειες, όπως γυαλί, μέταλλο και μη ανάγλυφα πλαστικά.Εμφάνιση Φίλτρων
tesa® 4965 Original
Specifications
Μεμβράνη PEΤ
επικολλημένο ακρυλικό
205 µm
50 %
tesa® 4970
Specifications
μεμβράνη PVC
επικολλημένο ακρυλικό
225 µm
20 %
tesa® 6917
Specifications
μεμβράνη ΡΡ
επικολλημένο ακρυλικό
90 µm
tesa® 51966
Specifications
PETP
ακρυλικό
200 µm
55 %
tesa® 51970
Specifications
μεμβράνη ΡΡ
επικολλημένο ακρυλικό
220 µm
150 %
tesa® 64620
Specifications
μεμβράνη ΡΡ
συνθετικό καουτσούκ
185 µm
700 %
tesa® 6190 Combitape
Specifications
Μεμβράνη PEΤ
επικολλημένο ακρυλικό
205 µm
30 %
tesa® 64621 Industry
Specifications
μεμβράνη ΡΡ
συνθετικό καουτσούκ
90 µm