Μεμβρανώδεις ταινίες

Οι μεμβρανώδεις ταινίες διπλής όψης είναι σχετικά λεπτές, διαστασιακά σταθερές και αποτελούν την ιδανική επιλογή για συγκόλληση σε επίπεδες, ομαλές επιφάνειες, όπως γυαλί, μέταλλο και μη ανάγλυφα πλαστικά.