Τοποθέτηση δοκών στήριξης

Στερέωση δοκών στήριξης και ράβδων ενίσχυσης

Εύκολη τοποθέτηση δοκών στήριξης και ράβδων ενίσχυσης – βελτιστοποιήστε τις διαδικασίες σας με τη χρήση των λύσεων κολλητικών ταινιών της tesa.