Τομέας αγοράς: Παραγωγή Χαρτιού

Παραγωγή Χαρτιού

Αναδιαλυόμενες ταινίες που διευκολύνουν όλη τη διαδικασία παραγωγής χαρτιού.