Σφράγιση κυπέλλων ζαχαρωτών

Σφράγιση κυπέλλων ζαχαρωτών

Διαθέτουμε ταινίες για τη σφράγιση δοχείων, κυπέλλων και μεταλλικών κουτιών για γλυκίσματα σε διάφορα χρώματα.