Οι λύσεις της tesa για τους κατασκευαστές διακοσμητικών στοιχείων και προφίλ

Προσθέτοντας αξία – Λύσεις κολλητικών ταινιών για διακοσμητικά στοιχεία και προφίλ

Από την τοποθέτηση διακοσμητικών πινάκων μέχρι τις κατασκευαστικές συνδέσεις παραθύρων, οι κολλητικές μας ταινίες θα φέρουν τα διακοσμητικά στοιχεία και τα προφίλ σας ένα βήμα μπροστά.

Πιστοποιητικά

Πιστοποιητικό

tesa® ACXplus 7074 – ift απόδειξη απόδοσης – δοκιμή πόρτας εισόδου σε διαφορετικά κλίματα (αρ. αναφοράς 14.-002596-PR04)

tesa® ACXplus 7078 – ift απόδειξη απόδοσης – συγκολλητικός δεσμός σύμφωνα με την οδηγία VE-08/1, Μέρος 1, του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Παραθύρων του Rosenheim (ift) (αρ. αναφοράς 10-000666-PB01)

Προϊόντα