Αφρώδεις ταινίες

Οι αφρώδεις ταινίες διπλής όψης χρησιμοποιούνται για την αντιστάθμιση κενών, τη συγκόλληση διαφορετικών υποστρωμάτων και την απόσβεση ανεπιθύμητων θορύβων ή κραδασμών.