Αφρώδεις ταινίες

Οι αφρώδεις ταινίες διπλής όψης χρησιμοποιούνται για την αντιστάθμιση κενών, τη συγκόλληση διαφορετικών υποστρωμάτων και την απόσβεση ανεπιθύμητων θορύβων ή κραδασμών.Εμφάνιση Φίλτρων
tesa® 4952
Specifications
Αφρός ΡΕ
επικολλημένο ακρυλικό
1150 µm
200 %
tesa® 4957
Specifications
Αφρός ΡΕ
επικολλημένο ακρυλικό
1100 µm
200 %
tesa® 4976
Specifications
αφρός PU
επικολλημένο ακρυλικό
540 µm
250 %
tesa® 62935
Specifications
Αφρός ΡΕ
επικολλημένο ακρυλικό
1000 µm
345 %
tesa® 62936
Specifications
Αφρός ΡΕ
επικολλημένο ακρυλικό
1600 µm
175 %
tesa® 64958
Specifications
Αφρός ΡΕ
συνθετικό καουτσούκ
1050 µm
200 %
tesa® 65610 InvisiBond One Lift
Specifications
Αφρός ΡΕ
επικολλημένο ακρυλικό
1200 µm
30 %
tesa® 62530
Specifications
Αφρός ΡΕ
επικολλημένο ακρυλικό
3000 µm
160 %