Ταινίες φιλμ

Η μεμβρανώδης ταινία προσφέρει ισχύ συγκράτησης με ευελιξία για κινούμενα ή μετατοπιζόμενα εξαρτήματα.