Τομέας αγοράς: Εκτύπωση εφημερίδων και περιοδικών

Εκτύπωση εφημερίδων και περιοδικών

Πρωτοποριακές ταινίες συνένωσης για εκτύπωση εφημερίδων, θερμή εκτύπωση και βαθυτυπία.