Ταινίες φράγματος και προειδοποίησης

Οι ταινίες φράγματος και προειδοποίησης επισημαίνουν προσωρινούς κινδύνους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επισήμανση χώρων, μαρκάρισμα ή υπόδειξη σε σημεία όπου απαιτείται μια ανθεκτική ταινία.