Ταινίες χωρίς πλέγμα

Οι ταινίες χωρίς πλέγμα διπλής όψης σκίζονται με το χέρι και λόγω του σχετικά μικρού τους πάχους μπορούν να προσαρμοστούν σε ελαφρώς ανώμαλες επιφάνειες.Εμφάνιση Φίλτρων
tesa® 4914 Low VOC
Specifications
μη υφαντό
επικολλημένο ακρυλικό
250 µm
3 %
tesa® 4959
Specifications
μη υφαντό
επικολλημένο ακρυλικό
100 µm
3 %
tesa® 4962
Specifications
μη υφαντό
επικολλημένο ακρυλικό
160 µm
3 %
tesa® 51575
Specifications
μη υφαντό
υδατοδιαλυτό ακρυλικό
90 µm
tesa® 4943
Specifications
μη υφαντό
επικολλημένο ακρυλικό
100 µm
2 %