Ταινίες χωρίς πλέγμα

Οι ταινίες χωρίς πλέγμα διπλής όψης σκίζονται με το χέρι και λόγω του σχετικά μικρού τους πάχους μπορούν να προσαρμοστούν σε ελαφρώς ανώμαλες επιφάνειες.