Ετικέτες σήμανσης και αναγνώρισης

Η τέλεια λύση μόνιμης σήμανσης προστασίας ανοίγματος ή κωδικοποίησης προϊόντων. Αυτές οι ετικέτες έχουν σχεδιαστεί να συνδυάζονται με μηχανές χάραξης με λέιζερ.