Οπτικά διαφανείς ταινίες

Οι οπτικά διαυγείς ταινίες είναι ιδανικές για εφαρμογές σύνδεσης ή προσωρινής ασφάλισης διαφανών ή αδιαφανών υλικών.