Πρόσδεση καλωδίων – Ηλεκτρομονωτικές ταινίες

Διαχείριση καλωδίων

Γρήγορη και εύκολη στερέωση και δεματοποίηση καλωδίων και συρμάτων – οι λύσεις κολλητικών ταινιών της tesa σας βοηθούν στην οργάνωση των καλωδίων σας.