Πρόσδεση καλωδίων – Ηλεκτρομονωτικές ταινίες

Διαχείριση καλωδίων

Γρήγορη και εύκολη στερέωση και δεματοποίηση καλωδίων και συρμάτων – οι λύσεις κολλητικών ταινιών της tesa σας βοηθούν στην οργάνωση των καλωδίων σας.

Στερέωση και δεματοποίηση καλωδίων

Τοποθέτηση κονέκτορα μεγάλου βάρους στο ύφασμα ουρανού αυτοκινήτου

Λύσεις στερέωσης καλωδίων

Δεματοποίηση και σύνδεση καλωδίων στο εσωτερικό χώρου είτε κατά την συναρμολόγηση είτε μόνιμα.

Έχουμε προϊόντα που διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα:

  • Υψηλή ισχύς συγκόλλησης σε λείες, τραχιές και κρίσιμες επιφάνειες
  • Εύκαμπτο υλικό φορέα
  • Αντίσταση στο σκίσιμο
  • Αντοχή σε θερμοκρασίες μέχρι 160 °C (σύντομης διάρκειας)
  • Εφαρμογή με dispenser κολλητικής ταινίας

Πρόσδεση καλωδίων

Τα καλώδια προσδένονται με ταινία μονής όψης

Τα καλώδια προσδένονται με ταινία μονής όψης

Δεματοποίηση των καλωδίων σας, σε συνδυασμό με απόσβεση θορύβου.

Έχουμε προϊόντα που διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα:

  • Εύκαμπτο ύφασμα φορέα
  • Υψηλή αντοχή στην τριβή
  • Καλές ιδιότητες απόσβεσης θορύβου
  • Αντοχή σε θερμοκρασίες μέχρι 150 °C