Επίστρωση δαπέδων

Λύσεις συγκόλλησης για δάπεδα

Για στερέωση χαλιών εύκολα χωρίς οσμές ή χρόνο αναμονής και σήμανση επικίνδυνων περιοχών, έχουμε την κατάλληλη λύση για εσάς.

Διαθέτουμε μια ολοκληρωμένη σειρά ταινιών διπλής όψης για στερέωση διαφορετικών υλικών επίστρωσης στο δάπεδο, όπως χαλιά και υλικά επίστρωσης από PVC. Η σειρά ταινιών μας μπορεί να αντικαταστήσει την κόλλα χωρίς πρόβλημα. Μπορείτε εύκολα να απαλλαγείτε από τον χρόνο στεγνώματος και την ενοχλητική οσμή, κάτι ιδιαίτερα βολικό για τις παραγωγικές διαδικασίες όπου η αποδοτικότητα είναι βασικός παράγοντας.

Χαλιά

Επίστρωση δαπέδων

Επίστρωση δαπέδων

Ασφαλής συγκόλληση και παράλληλα, εύκολη αφαίρεση σε περίπτωση αλλαγής επένδυσης δαπέδου.

Έχουμε προϊόντα που διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα:

  • Υψηλή ισχύ συγκόλλησης σε ανώμαλες επιφάνειες
  • Εύκαμπτος φορέας
  • Σκίζεται με το χέρι

Προφίλ δαπέδου

Στερέωση προφίλ δαπέδου

Στερέωση προφίλ δαπέδου

Μόνιμη στερέωση διαφορετικών προφίλ δαπέδου.

Έχουμε προϊόντα που διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα:

  • Αξιόπιστη σύνδεση
  • Άμεση χρήση αμέσως μετά τη συναρμολόγηση
  • Κατάλληλα για πολύ απαιτητικές εφαρμογές, όπως βαριά καταπόνηση, υψηλή θερμοκρασία ή κρίσιμα υποστρώματα

 

Σήμανση δαπέδου

Σήμανση δαπέδου

Σήμανση δαπέδου

Μόνιμη ή προσωρινή σήμανση επικίνδυνων περιοχών ή περιοχών περιορισμένης πρόσβασης.

Έχουμε προϊόντα που διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα:

  • Ισχυρός και ανθεκτικός φορέας από PVC
  • Πολύ υψηλή ισχύ συγκόλλησης σε πολλές διαφορετικές επιφάνειες
  • Ανθεκτικά σε υψηλή μηχανική καταπόνηση