Υφασμάτινες ταινίες

Οι υφασμάτινες ταινίες επιτυγχάνουν πολύ καλή συγκόλληση σε ανώμαλες επιφάνειες και μετά τη χρήση αφαιρούνται γρήγορα και χωρίς κατάλοιπα. Ο υφασμάτινος φορέας προσφέρει αντοχή στη διάσχιση, παρόλο που η ταινία σκίζεται με το χέρι.