Ταινίες ακρυλικού πυρήνα

Η tesa® ACXplus παρέχει ένα ισχυρό και μεγάλης διάρκειας δεσμό, καθώς το ακρυλικό συγκολλητικό διαθέτει βέλτιστα χαρακτηριστικά διαβροχής και προσαρμόζεται χημικά στις επιφάνειες.Εμφάνιση Φίλτρων
tesa® ACXplus 7054 High Transparency
Specifications
στερεό ακρυλικό
καθαρό ακρυλικό
500 µm
1000 %
tesa® ACXplus 7056 High Transparency
Specifications
στερεό ακρυλικό
καθαρό ακρυλικό
1500 µm
1000 %
tesa® ACXplus 7063 High Adhesion
Specifications
αφρώδες ακρυλικό
επικολλημένο ακρυλικό
800 µm
600 %
tesa® ACXplus 7065 High Adhesion
Specifications
αφρώδες ακρυλικό
επικολλημένο ακρυλικό
1200 µm
1000 %
tesa® ACXplus 7072 High Resistance
Specifications
αφρώδες ακρυλικό
καθαρό ακρυλικό
500 µm
1000 %
tesa® ACXplus 7076 High Resistance
Specifications
αφρώδες ακρυλικό
καθαρό ακρυλικό
1500 µm
1000 %
tesa® ACXplus 7078 High Resistance
Specifications
αφρώδες ακρυλικό
καθαρό ακρυλικό
2000 µm
1000 %
tesa® ACXplus 7092 LSE Performer
Specifications
αφρώδες ακρυλικό
εξειδικευμένο
500 µm
1500 %
tesa® ACXplus 7273 Multi Purpose (MP)
Specifications
αφρώδες ακρυλικό
καθαρό ακρυλικό
800 µm
tesa® ACXplus 70725 High Resistance
Specifications
αφρώδες ακρυλικό
καθαρό ακρυλικό
2400 µm
1000 %
tesa® ACXplus 7055 High Transparency
Specifications
στερεό ακρυλικό
καθαρό ακρυλικό
1000 µm
1000 %
tesa® ACXplus 7074 High Resistance
Specifications
αφρώδες ακρυλικό
καθαρό ακρυλικό
1000 µm
1000 %