Ταινίες ακρυλικού πυρήνα

Η tesa® ACXplus παρέχει ένα ισχυρό και μεγάλης διάρκειας δεσμό, καθώς το ακρυλικό συγκολλητικό διαθέτει βέλτιστα χαρακτηριστικά διαβροχής και προσαρμόζεται χημικά στις επιφάνειες.